Technika prostředí s citem ...

Reference

Technická řešení ochrany pracovního a životního prostředí v průmyslu

Technická řešení ochrany pracovního a životního prostředí v průmyslu jsou stále pravidelnými zakázkami naší firmy. V roce 2016 byla vyprojektována vzduchotechnická a vytápěcí zařízení pro technologie výroby plastových van pro firmy Roltechnik a.s. v Krasíkově a Kreiner, spol.s r.o. v Horní Bříze a v Kladně. Zařízení v Krasíkově a v Horní Bříze jsou navržena včetně záchytu par styrenu a acetonu pomocí biofiltru. Kladenská výroba již byla uvedena do provozu. Pro tento provoz bylo navrženo a dodáno odsávání prašných škodlivin z povrchové úpravy van.

Aero Vodochody

Nadále pokračujeme ve spolupráci na ochraně pracovního prostředí s firmou Aero Vodochody. Na pracovišti tmelení a čištění součástek podvozků byly instalovány odsávané stoly a celé pracoviště je teplovzdušně větráno a dotápěno zařízením s rekuperací tepla. V současné době probíhá výstavba zcela nového pracoviště zpracování kompozitů. Firma LI-VI Praha je autorem projektu a provádí také realizaci kompletní technologie větrání, klimatizace a odsávání.

Chlazení výpočetních center a serverů patří k běžným a častým zakázkám jak v oblasti projektů, tak ve finálních realizacích. Chlazení 2.serverovny v Aeru Vodochody je těsně před dokončením.


V zimě 2014-2015 jsme navrhli a provedli odhlučnění systému pneumatické dopravy a filtrace vzduchu v Pražské kabelovně. Hladinu hluku v interiéru i exteriéru se podařilo snížit o 20 dB(A), čímž byla umožněna úspěšná kolaudace provozu výroby plášťových směsí PVC.